Ախուրյանի Կոոպշին ՍՊԸ-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 2017թ.

Ախուրյանի Կոոպշին ՍՊԸ-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 2018թ.

Ախուրյանի Կոոպշին ՍՊԸ-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 2019թ.

Ախուրյանի Կոոպշին ՍՊԸ-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 2020թ.

Ախուրյանի-Կոոպշին-ՍՊԸ-ի-տարեկան-ֆինանսական-հաշվետվություն-2021թ.