Ախուրյանի Կոոպշին ՍՊԸ-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 2017թ.

Ախուրյանի Կոոպշին ՍՊԸ-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 2018թ.

Ախուրյանի Կոոպշին ՍՊԸ-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 2019թ.